Procesný špecialista - meranie

Requisition ID:  38710
Job Location(s): 

Vrbove, SK

Procesný špecialista - meranie

Náš pracovný tím vo Vrbovom práve hľadá nového kolegu/ kolegyňu na pozíciu: Procesný špecialista - meranie.

Náplň práce:

 • Zodpovedá za pridelené výrobné procesy
 • Nastavuje, prípadne navrhuje procesné parametre pridelených technologických zariadení (po softvérovej aj mechanickej stránke), tak aby boli dosiahnuté požiadavky vyplývajúce z technickej dokumentácie výrobku, a aby bolo dosiahnuté požadované OEE pre daný výrobný proces
 • Vizualizuje výrobné ukazovatele OEE a reportuje nadriadenému
 • Vedie evidenciu úprav parametrov
 • Navrhuje možnosti vylepšenia, modernizácie a automatizácie strojov, zariadení a výrobných liniek (zvyšovanie produktivity, znižovanie nákladov a strát, priebežnej doby vo výrobe, plánovanie investícií) a postupov pomocou lean manažmentu
 • Spolupracuje pri návrhu nových meracích a testovacích zariadení
 • Podieľa sa na vývoji a zdokonaľovaní detekčnej techniky a metód odhaľovania nepodarkov
 • Vykonáva štandardizáciu pracovísk, postupov a vypracováva dokumentáciu a pracovné postupy
 • Vykonáva školenia
 • Vykonáva a koordinuje technologické a výrobné skúšky
 • Diagnostikuje príčiny porúch elektrických, meracích a riadiacich systémov meracích a testovacích zariadení
 • Spolupracuje pri analýzach nezhôd a návrhu nápravných opatrení
 • Spolupracuje pri preberaní a zavádzaní nových strojov a zariadení do výroby
 • Spolupracuje s ostatnými oddeleniami na riešení technických a technologických problémov, príp. i so sesterskými a materskou spoločnosťou
 • Vedie pridelené projekty a organizuje spoluprácu na ich realizácii

Požiadavky:

 • SŠ/VŠ vzdelanie, elektrotechnické zameranie
 • znalosti z elektrotechniky/ elektroniky 
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike §21
 • schopnosť čítať technické výkresy, elektroschémy
 • potrebná znalosť anglického jazyka na komunikatívnej úrovni (nemecký jazyk výhodou)
 • aktívna práca s PC – MS Office
 • znalosť CAN komunikácie
 • vodičský preukaz skupiny B

Ponúkame:

 • práca v stabilnej medzinárodnej spoločnosti
 • moderné pracovné prostredie, práca v čistých výrobných priestoroch
 • flexibilný pracovný čas
 • dovolenka nad rámec Zákonníka práce
 • každoročná úprava miezd
 • mesačné prémie
 • hradené životné a úrazové poistenie s 12-mesačným krytím
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie (DDS)
 • zvýhodnené stravovanie priamo v priestoroch spoločnosti
 • príspevok na jazykové kurzy, vzdelávací program
 • zaujímavý sociálny program pre zamestnancov, organizovanie rôznych firemných akcií, kultúrnych a športových aktivít

Semikron Danfoss

Semikron Danfoss spája dve spoločnosti, ktoré sa navzájom dopĺňajú vďaka spoločným hodnotám, ako je nadšenie pre technológie, ktoré umožňujú udržateľnú budúcnosť. Veríme v modernú a dynamickú kultúru vedenia, aby sme naplno využili potenciál našich tímov.

Inovácie a skvelé výsledky sú poháňané správnou kombináciou ľudí s rôznorodým zázemím, osobnosťami, zručnosťami a perspektívami. Snažíme sa vytvárať inkluzívne pracovisko, kde sa s ľuďmi z rôznych prostredí zaobchádza rovnako, rešpektuje sa ich a váži si ich to, kým sú.

Úspech našich zamestnancov je aj naším úspechom. Preto ponúkame širokú škálu možností rozvoja a pripisujeme veľký význam zdraviu a pohode našich zamestnancov. Základom našej spoločnej práce je naša rodinná firemná kultúra, ktorá sa vyznačuje dôverou, oddanosťou a skutočnou tímovou prácou.

Zásady ochrany osobných údajov

Podmienky spracúvania osobných údajov uchádzačov o zamestnanie zo strany Semikron Danfoss, s.r.o, ako prevádzkovateľa podľa čl. 13 a nasl. GDPR pre účely realizácie výberového konania sa nachádzajú na webovej stránke https://career-sk.semikron-danfoss.com/gdpr.html.

Semikron Danfoss is a global technology leader in power electronics. Our product offerings include semiconductor devices, power modules, stacks and systems.

In a world that is going electric, Semikron Danfoss technologies are more relevant than ever. With our innovative solutions for automotive, industrial and renewable applications we help the world utilize energy more efficiently and sustainable and thus to significantly reduce overall CO2 emissions – facing one of the biggest challenges today. 

We take care of our employees and create value for our customers by investing significantly in innovation, technology, capacity and service to deliver best-in-industry performance and for a sustainable future.

Semikron Danfoss is a family-owned business, merged by SEMIKRON and Danfoss Silicon Power in 2022. We employ more than 3,500 people in 28 locations across the world. Our global footprint with production sites in Germany, Brazil, China, France, India, Italy, Slovakia and the United States ensures an unmatched service for our customers and partners. We offer more than 90 years of combined expertise in power module packaging, innovation and customer applications – making us the ultimate partner in power electronics.

Semikron Danfoss is a global technology leader in power electronics. Our product offerings include semiconductor devices, power modules, stacks and systems. 

In a world that is going electric, Semikron Danfoss technologies are more relevant than ever. With our innovative solutions for automotive, industrial and renewable applications we help the world utilize energy more efficiently and sustainable and thus to significantly reduce overall CO2 emissions – facing one of the biggest challenges today.  

We take care of our employees and create value for our customers by investing significantly in innovation, technology, capacity and service to deliver best-in-industry performance and to make our world a greener place.  

Semikron is a family-owned business, merged by SEMIKRON and Danfoss Silicon Power in 2022. We employ more than 3,500 people in more than 28 locations across the world. Our global footprint with production sites in Germany, Brazil, China, France, India, Italy, Slovakia and the United States ensures an unmatched service for our customers and partners. We offer more than 90 years of combined expertise in power module packaging, innovation and customer application – making us the ultimate partner in Power Electronics.