Danfoss Jobportal Brugsbetingelser

Maj 2020

Brugsbetingelser


1. Danfoss Jobportal er en online platform, hvor kandidater og jobansøgere kan søge, oprette profiler og ansøge om job hos Danfoss, samt kommunikere med Danfoss i denne henseende.

2. Danfoss Jobportal stilles til rådighed af Danfoss A/S (efterfølgende benævnt Danfoss) på vegne af dem selv og deres partnere. Læs venligst disse Danfoss Jobportal Brugsbetingelser ("Danfoss Jobportal Betingelser") omhyggeligt, inden du bruger Danfoss Jobportal. Ved at bruge Danfoss Jobportal Websted giver du dit samtykke til disse Danfoss Jobportal Brugsbetingelser. Hvis du ikke accepterer disse Danfoss Job Portal Brugsbetingelser, bedes du venligst ikke benytte Danfoss Job Portal. Danfoss forbeholder sig retten til at foretage ændringer af disse betingelser, Danfoss Privatlivspolitik eller andre særlige vilkår, som Danfoss finder nødvendige og nyttige. Du vil blive informeret om de nye brugsbetingelser etc. på enhver måde specificeret af Danfoss, som giver dig mulighed for at læse og acceptere betingelserne.

3. Danfoss respekterer dine bekymringer for privatlivets fred for de personoplysninger, du giver os. Læs afsnittet om Personoplysninger og vores Privatlivspolitik.

4. Adgang gives til dig personligt baseret på din registreringsprofil. Du må kun bruge din adgang til Danfoss Jobportal til rekrutteringsformål. For at oprette en profil skal du være minimum 16 år. Du kan til enhver tid udtrække rapporter eller bevis for dine afsluttede registreringer, ansøgninger eller status til personligt brug.

5. Du er ansvarlig for korrekt brug af Danfoss Job Portal og den private karakter af dine personoplysninger. Du skal sikre dig, at din adgang til Danfoss Jobportal finder sted på autoriseret grundlag, og at adgangskoden kun bruges til det tilsigtede formål. Du er fuldt ud ansvarlig for at bevare fortroligheden af de oplysninger, du har til din profil, inklusiv din adgangskode, samt for enhver aktivitet der finder sted på din konto som et resultat af, at du ikke opbevarer disse oplysninger sikkert og fortroligt. Du accepterer straks at underrette Danfoss om enhver uautoriseret brug af din profil eller adgangskode, eller ethvert andet sikkerhedsbrud.

6. Danfoss forbeholder sig retten til efter eget skøn at opsige eller suspendere din brug eller adgang til Danfoss Jobportal, hvis Danfoss finder ud af, at du har overtrådt disse brugsbetingelser.
Personoplysninger
7. Ved din registrering og brug af Danfoss Rekruttering - giver du dine personoplysninger til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, DK-6430 Nordborg, Danmark, der er moderselskab for Danfoss-koncernen. Danfoss A/S er datakontrolleren for behandling af personoplysninger med hensyn til Danfoss rekruttering.

I denne forbindelse kan Danfoss behandle dine personoplysninger i følgende datakategorier

Kontaktdata (f.eks. navn, e-mailadresse, telefonnummer)
Digitale fodaftryk (f.eks. Cookies, IP-adresse)
Uddannelse og CV
Information om beskæftigelse (f.eks. navn på arbejdsgiver, stilling, titel)
Andre ID'er (f.eks. brugernavn, adgangskode)
for at administrere din konto, at vedligeholde og forbedre Danfoss-rekruttering, at gennemføre ansøgningsprocessen for job og stillinger og for andre marketingaktiviteter rettet mod dig i forbindelse med Danfoss-rekruttering. Derudover kan Danfoss behandle andre typer personoplysninger leveret af de enkelte ansøgere i forskellige fritekstfelt på frivillig basis.

8. Danfoss kan kontakte dig via e-mail, sms, telefon eller tekstbesked med hensyn til ovenstående formål.

9. Behandlingen af personoplysninger er lovlig, fordi det enten er (i) nødvendigt for udførelsen af en kontrakt eller inden indgåelse af en kontrakt og/eller (ii) nødvendigt med henblik på den legitime interesse, som Danfoss forfølger, og som ikke tilsidesættes af dine interesser eller grundlæggende rettigheder til privatliv og frihed og/eller lejlighedsvis og afhængigt af stillingen (iii) baseret på dit samtykke, hvis du gerne vil tilmelde dig Danfoss talentportal og blive underrettet i tilfælde af åbne stillinger baseret på din profil eller hvis du ansøger om en særlig betroet stilling, der kræver baggrundskontrol (se også 11.)

10. Dine personoplysninger deles og behandles af de Danfoss-medarbejdere, der er ansvarlige for rekrutteringsprocessen, og som kan være placeret globalt i Danfoss. I de fleste tilfælde inkluderer dette HR-personale og ansættelseslederen. Afhængigt af den givne stilling, kan der være yderligere Danfoss-medarbejdere inkluderet.

For at få de bedst kvalificerede ansøgere, arbejder vi med forskellige rekrutteringsbureauer eller andre konsulentbureauer, som kan hjælpe os med vores evaluering af din ansøgning, samt hjælpe os med udførelse og gennemgang af personlighedstest, etc. I disse tilfælde foregår databehandlingen på grundlag af databehandlingsaftaler mellem Danfoss og tredjeparter.

Hvis stillingen kræver, at du gennemfører personlighedstest eller lignende, vil du blive informeret herom, når vi har behandlet din ansøgning. Resultaterne af sådanne test vil blive behandlet fortroligt, men vil blive inkluderet i vores evaluering af din ansøgning.

11. Dine personoplysninger kan behandles til udførelse af baggrundskontrol. Vi vil ikke kontakte nogen af dine nuværende eller tidligere arbejdsgivere, medmindre du udtrykkeligt giver os direkte samtykke. Hvis du ansøger om et job i en særlig betroet stilling (såsom, men ikke begrænset til finansiering med adgang til midler), kan Danfoss kræve en skriftlig erklæring fra myndighederne om din kriminelle status, og/eller dine personoplysninger kan bruges til en kredit gennemgang af dig og behandles af et tredjeparts kreditbureau på vegne af Danfoss, men kun når det er godkendt af dig og hvor det er tilladt i henhold til gældende lov.

12. Hvis du bliver tilbudt en stilling hos Danfoss, bliver din ansøgning og yderligere personoplysninger, der er indsamlet under ansættelsesprocessen, en del af din medarbejderfil. Du vil modtage separate oplysninger om medarbejderfilen og vores behandling af dine personoplysninger i denne henseende som en del af Danfoss on-boarding proceduren.

Hvis du ikke modtager et tilbud om job, gemmer vi din ansøgning og yderlige personoplysninger, der er indsamlet under ansættelsesprocessen i en periode på:

12 måneder for enhver person eller
36 måneder for enhver amerikansk statsborger, der ansøger om et job i USA
efter vores afvisning.

13. For yderligere information om, hvordan Danfoss behandler dine personoplysninger og dine rettigheder til databeskyttelse, se venligst Danfoss Privatlivspolitik.

Generelt
14. Materialet og indholdet præsenteret af Danfoss på Danfoss Jobportal indeholder proprietære oplysninger, der ejes af Danfoss og beskyttet af gældende immaterielle rettigheder. Du har ingen rettigheder til Danfoss Jobportal, dets indhold eller anden proprietær software og relateret dokumentation eller nogen forbedringer eller ændringer hertil, som kan leveres til dig for at du kan få adgang til Danfoss Jobportal. Du må ikke udlicitere, tildele eller overføre licenser, der er tildelt af Danfoss, og ethvert forsøg på underlicens, tildeling eller overførsel er ugyldig. Du må ikke på anden måde kopiere, distribuere, ændre, reverse engineer eller oprette derivater fra sådant indhold eller software.

Materiale og indhold leveres kun til rekrutteringsformål. Danfoss tager forbehold for fejl, manglende materiale eller indhold og forbeholder sig retten til når som helst at opdatere materiale og indhold.

15. Du accepterer, at Danfoss fra tid til anden og uden varsel kan ændre Danfoss Jobportal. Danfoss kan også til enhver tid stoppe brugen, lukke eller på anden måde deaktivere Danfoss Jobportal uanset årsag og uden ansvar. Danfoss vil forsøge at informere brugerne om sådanne oplysninger, inden de finder sted. Oplysningerne gives muligvis kun på Danfoss Jobportal Websted.

16. Oprettelse af profil og din brug af Danfoss Jobportal er gratis, med undtagelse af udgifter til adgang (internetabonnement), som du betaler.

17. Danfoss garanterer ikke, at Danfoss Jobportal er fejlfri, eller dens anvendelse vil være uden afbrydelser. Danfoss fraskriver sig udtrykkeligt alle garantier i forbindelse med ovennævnte emne, herunder uden begrænsning garantier for nøjagtighed, tilstand, salgbarhed og egnethed til særlige formål.

Danfoss vil under ingen omstændigheder være ansvarlig for tab af indkomst, tab af fortjeneste, indtægter, indirekte, specielle, tilfældige, følgeskader eller andre lignende skader, der opstår som følge af eller i forbindelse med Danfoss Jobportal.

DANFOSS JOBPORTAL TJENESTER LEVERES "SOM ER" UDEN NOGEN UDTRYKKELIG GARANTI ELLER IMPLICERET GARANTI AF NOGEN SLAGS, INKLUSIV GARANTIER FOR SALGBARHED, IKKE-KRÆNKELSE AF INTELLEKTUEL EJENDOM ELLER PASSENDE TIL ETHVERT GIVENT FORMÅL.

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL DANFOSS VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN SKADER (INKLUSIV, UDEN BEGRÆNSNING, SKADER FOR TAB AF INDTJENING, AFBRYDELSE AF FORRETNINGER, TAB AF INFORMATION) HVIS DET OPSTÅR FRA ANVENDELSEN AF ELLER MANGLENDE BRUG AF DANFOSS TJENESTER, SELV HVIS DANFOSS ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

Da nogle jurisdiktioner forbyder udelukkelse eller begrænsning af erstatningsansvar for følgeskader og/eller tilfældige skader, er ovennævnte begrænsning muligvis ikke gældende for dig. Derudover garanterer Danfoss ikke nøjagtigheden eller fuldstændigheden af oplysninger om links eller andre genstande indeholdt i Danfoss Jobportal, der er leveret af tredjeparter.

18. Du accepterer, at disse Danfoss Jobportal brugsbetingelser og din brug af Danfoss Jobportal er underlagt dansk lovgivning. Du accepterer hermed den eksklusive jurisdiktion og domstolenes beliggenhed, domstole, agenturer og andre konfliktløsningsorganisationer i Danmark i alle tvister (a), der opstår som følge af, i forbindelse med eller vedrører Danfoss Jobportal og brugsbetingelserne. Danfoss har bestræbt sig på at overholde alle juridiske krav der er kendt ved oprettelse og vedligeholdelse af Danfoss Jobportal, men ikke repræsenterer, at Danfoss Jobportal er passende eller tilgængelig til brug i en særlig jurisdiktion. Du er ansvarlig for overholdelse af gældende love. Enhver brug i strid med denne bestemmelse eller enhver bestemmelse i disse betingelser sker på din egen risiko, og hvis en del af disse betingelser er ugyldig eller ikke kan håndhæves i henhold til gældende lov, vil den ugyldige eller ikke håndhævelige bestemmelse blive betragtet som erstattet af en gyldig, håndhæv bare bestemmelse, som svarer bedst til hensigten med den oprindelige bestemmelse, og resten af disse betingelser regulerer sådan brug.