Zostaňme v kontakte ohľadom

Životopis

Prijateľné typy súborov: DOCX, PDF, obrázkové a textové súbory

Nevybraný žiadny súbor

Vzdelanie v oblasti financií

Pole Financie je určené pre absolventov s finančným vzdelaním, ktorí cez projekty spolupráce s obchodnými partnermi, kontrolingom a účtovným manažmentom budú hľadať nové spôsoby spolupráce, ktoré priamo podporujú rozvoj našej spoločnosti.

Danfoss - Vytváranie Budúcnosti

V spoločnosti Danfoss vytvárame riešeniami, ktoré umožňujú svetu využívať zdroje lepším spôsobom, čím poháňame udržateľnú transformáciu zajtrajška. Žiadna transformácia sa nikdy nezačala bez skupiny zanietených, oddaných a schopných ľudí. Veríme, že inovácie a skvelé výsledky sú poháňané práve správnou skupinou ľudí s rozličným zázemím, osobnosťami, zručnosťami a perspektívami, ktoré odrážajú svet, v ktorom podnikáme. Aby sme sa uistili, že kolektív ľudí funguje, snažíme sa vytvoriť inkluzívne pracovné prostredie, kde sa so všetkými ľuďmi zaobchádza rovnako, s rešpektom a ocenením za to, akí sú. V rámci spoločnosti Danfoss je silnou prioritou zlepšovanie zdravia, pracovného prostredia a bezpečnosti našich zamestnancov.

V súlade s myšlienkou nášho zakladateľa „čin hovorí hlasnejšie ako slová“ sme si stanovili ambiciózne ciele na ochranu životného prostredia tým, že sme sa pustili do plánu stať sa CO2 neutrálnym najneskôr do roku 2030.